JOSUÉ COLOMA

Altres projectes

Projectes col·lectius en què he participat.
07.10.2017: DERIVA ENSEMBLE. Festival LEM. Centre cívic La Sedeta. Barcelona. Guitarra elèctrica. Orquesta dirigida per Josep Lluís Galiana.

28.03.2015: MARTÍ GUILLEM/OSCAR MARTÍN/DARIO FARIELLO/JOSUÉ COLOMA. Sonodrome. Barcelona.Guitarra eléctrica. Improvisació amb Martí Guillem (electrònica, objectes), Óscar Martín (laptop) i Dario Fariello (saxofó).

09.02.2014: OJOS SIN ROSTRO + JOSUÉ COLOMA + FUEGO. Freedonia. Barcelona.Concert de guitarra elèctrica.

30.11.2013: ZÓNULA + JOSUÉ COLOMA + EDU COMELLES. Antic Forn de Vallcarca. Barcelona. Concert de guitarra elèctrica, amb posterior improvisació amb Edu Comelles.

30.05.2012: EL JUEGO LÚGUBRE - Un día y medio en la vida secreta del intestino crasso. Guitarra elèctrica en dues sessions d'i'mprovisació - Projecte El juego lúgubre, format por Avelino Saavedra (bateria, percussions i sámpler) i Suprema Ancéstrica (baix).

25.04.2012 : EL JUEGO LÚGUBRE - La supersimetría de las ardillas. Guitarra elèctrica en dues sessions d'improvisació. Proyecte El juego lúgubre, format er Avelino Saavedra (bateria, percussions i sámpler) i Suprema Ancéstrica (baix).

10.02.2012: Futuro imperfecto de Mortimer. Guitarra elèctrica. Música per a l'anunci publicitari de la publicació Futuro imperfectode Mortimer.

01.2012: AVELINO SAAVEDRA/JOSUÉ COLOMA. Sala Plutón. Valencia. Guitarra elèctrica. Improvisació amb Avelino Saavedra (bateria, percussions i objectes).

06.05.2011: DANIEL HIGGS + TRUNA + CHVLAVISTA TROUND SYSTEM - La Clínica Mundana, Valencia. Guitarra elèctrica i laptop. Sessió d'improvisació amb Truna (cello), Fernando Junquera (guitarra elèctrica), Marcos Junquera (bateria) y Pablo Grande (Sound System).