JOSUÉ COLOMA

Sobre miRecerca:
Art, Arxiu, Noves tecnologies, Filosofia, Programació, Xarxes digitals i Hacking.

Docència:
Filosofia, Psicologia, Sociologia, Cultura Audiovisual, Humanitats digitals, Alfabetització informàtica, TIC's i Laboratoris sonors.

Música i so:
Usos experimentals de tecnologies electròniques, codi informàtic aplicat al so i improvisació amb instruments acústics, elèctrics i electrònics.
about photo blue
about photo

Contactejcolomasan[at]gmail[dot]com


mail icon  facebook icon  twitter icon  instagram icon